Olika

Vad är egentligen tekniska framsteg?

Teknologiska framsteg syftar på upptäckten av nya och förbättrade metoder för att producera varor. Förändringar i teknik leder till en ökning av produktiviteten för arbete, kapital och andra produktionsfaktorer. Teknik avser den process genom vilken input omvandlas till output. I den här artikeln berättar vi mer om olika faser som möjliggör tekniska framsteg.

Uppfinning

Uppfinning är handlingen att skapa ny teknik. Det involverar en ny vetenskaplig eller teknisk idé, och medlen för dess förkroppsligande eller genomförande. För att vara patenterbar måste en uppfinning vara ny och ha användbarhet.

Innovation

Innovation kan användas synonymt med ”uppfinning” eller kan syfta på att upptäcka ett nytt sätt att använda eller tillämpa befintlig teknik på. En idé, ett beteende eller en produkt som verkar vara ny för dess potentiella användare. Det finns fem huvudattribut för innovativ teknik: Relativ fördel, kompatibilitet, komplexitet, testbarhet och observerbarhet.

Relativ fördel innebär att produkten eller beteendet uppfattas som bättre än alternativen av den som anammar innovationen. Bättre kan betyda många olika saker. Det kan vara en anordning som kan skala en potatis snabbare så att den sparar tid eller ett säkerhetsbälte som erbjuder fördelen med större säkerhet.

Kompatibilitet hänvisar till hur innovationen överensstämmer med adoptantens livsstil.

Komplexitet är hur lätt eller svårt innovation är att förstå. Ju lättare en innovation är att förstå och använda, desto mer sannolikt är det att den antas.

Testbarhet avser processen att testa innovationen för att se om, eller hur bra, den fungerar. Omfattande testning sker vanligtvis innan en innovation antas eller tas ut på marknaden.

Observerbarhet innebär att se produkten eller beteendet i aktion. Den kan visa hur den kan användas.

Spridning

Spridning avser spridningen av teknik i ett samhälle eller en bransch. Det är den process genom vilken en ny idé, produkt eller beteende accepteras av marknaden. Teknikspridning innebär spridning av användning/tillämpning av ny teknik från dess nuvarande användare till andra.

Related posts

Smidiga golvplattor både inne och ute

admin

Snart är det dags att hylla våra fantastiska pappor och visa dem hur mycket de betyder för oss – farsdag närmar sig med stora steg.

admin

Viktigt med en bra livsmedelsvåg

admin

Leave a Comment