Olika

Olika slags pumpar för industrin

Om du verkar i den industriella branschen så vet du hur viktigt det är med olika industripumpar. Oavsett inriktning på det industriella företaget brukar vätskeförflyttning, bearbetning eller hantering av kemikalier, uppvärmning eller liknande ingå som parametrar i verksamheten. Då har du säkert stött på industriella pumpar. Utmaningen för industriverksamheterna är att göra verksamheten mer effektivt och olika industripumpar är bra på olika saker. I denna artikel lyfter vi några av dessa pumpar och berättar om skillnaderna.

Vad är egentligen en industriell pump?

En industripump, liknande centrifugalpumpar eller excenterpumpar, är mekaniska anordningar som omvandlar mekanisk energi från sin motor till hydraulisk energi när dessa överför vätska. Denna energiöverföring gör att maskinen kan flytta vätska från en plats till en annan. Det finns i princip två huvudtyper av industriella pumpar. Dels de dynamiska pumparna och deplacementpumpar. Dynamiska pumpar använder centrifugalkraft för att skapa hastighet i vätskan som pumpen hanterar. Deplacementpumpar använder kolvar eller membran i fram- och återgående rörelse för att föra vätska genom pumpen. Istället för en smidig överföring av vätska får man i allmänhet en pulserande urladdning med den här typen av pump.

Centrifugalpump

Ska man ha en lista med industriella pumpar kommer man inte ifrån den viktigaste av dem alla, nämligen centrifugalpumpen. Det är den vanligaste typen av industripump som används inom de flesta industrier. Centrifugalpump flyttar vätska genom överföring av rotationsenergi från en eller flera drivna rotorer, så kallade impellers. Vätska kommer in i pumphjulet som roterar längs pumpens axel och drivs ut av centrifugalkraften mot pumpens utlopp.

Kolvpump

En annan mycket vanlig pump är den så kallade kolvpumpen. En kolvpump är en specifik typ av industripump som använder en eller flera kolvar för att skapa sug- eller utloppstryck. En motor driver kolven bakåt och skapar ett tomrum och vakuum som drar in den vätska som man vill få in i själva pumphuset. När kolven rör sig framåt, trycksätter detta kammaren, och vätskan som drogs in i pumpen kommer att tömmas.

Excenterpump eller excenterskruvpump

En excenterskruvpump eller excenterpump är en annan typ av pump som arbetar med flera roterande skruvar inuti höljet. Den använder en slags skruvteknik för att flytta vätskan. Med hjälp av två eller flera skruvar som roterar i motsatta riktningar skapar pumpen ett inre tryck som för vätska genom pumphuset.

Flyttbara, undervattenspumpar

Undervattenspumpar eller så kallade dränkbara pumpar används främst för att flytta avloppsvatten och dagvatten, men de används även av industrier. Dessa pumpar är skapade för att arbeta under extrema förhållanden när exempelvis något behöver tömmas från vatten eller annan vätska. De är utmärkta då man behöver flytta exempelvis vatten, livsmedel, kemikalier från ett hål till någon annanstans.

Membranpump

Membranpump är också känd som pneumatisk eller luftstyrd membranpump. Dessa pumpar använder ett så kallat pneumatiskt tryck istället för exempelvis elektrisk kraft. De kan därför med fördel användas där elektricitet inte kan tillses.

Nu har du fått dig till dels ett antal olika industripumpar. Det finns mängder med olika varianter och storlekar av industriella pumpar, men i stort är det dessa ovan nämnda som är ryggraden i vilken industriell verksamhet som helst.

Related posts

SMIDIGA CAMPINGBORD

admin

Hitta rätt sorteringsskopa

admin

Smidiga golvplattor både inne och ute

admin

Leave a Comment